Počeli smo kao grupa građana i postali respektabilna Bosanska Solidarnost koju je Allah počastio da stoji iza najvećih humanitarnih akcija namjenjenih stradalnicima izvan Bosne i Hercegovine.

Rad udruženja Solidarnost baziran je na volonterskom angažmanu njenih članova. Statutom je regulisano da niko nema pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Udruženju i doprinos u aktivnostima. Donacije građana idu 100 % u fond projekata  za koje su namjenjene. Jedino što se se iz njih uzima je provizija koju banka naplaćuje  prilikom transakcije istog u IHH.

Ipak naš rad ima određene troškove. Neki od njih su:

  • Izrada letaka, plakata, i drugog  promotivnog materijala.
  • Kancelarijski materijal
  • Trošovi telefoniranja
  • Gorivo
  • Ponekad iznajmljivane prostorija“ Kulturnog centra“
  • Održavanje domene i stranice, godišne kao  i mjesečna  naknada (minimalna) za moderatora  stranice, koji ovaj posao obavlja profesionalno, a ne volonterski za Udruženje.
  • Održavanje  žiro računa mesečno iznosi  
  • Godišnji financijski izvještaj za FIA ( Federalna agencija za financije)
  • Vođenje financija na godišnjem nivou

Do sada je  naš rad održavan zahvaljujući donacijama  koje pojedinci daju u gore pomenute svrhe.  

 Da bi naš rad mogao opstati i na ovoj razini i  da bismo mogli unaprijediti rad i aktivnosti, potrebna nam je vaša podrška. Udruženje Solidarnost ima „Fond za rad udruženja“.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim donatorima , i nadamo se podršci , kako bismo svi zajedno oplemenili svoj život na ovom svijetu činjenjem dobrih djela za pojedince i zajednicu ljudskog društva.

Svi koji žele pomoći rad udruženja Solidarnost pri uplati na naš žiro račun trebaju naglastiti :  „ za rad Udruženja“ .