Bunar je privatana donacija mladića koji je štedio novac za Hadž. Kao porodica prošle godine nisu mogli ići zajedno na hadž.

Nije ostavio novac i čekao slijedeću priliku za put na hadž. On je svoj novac usmjerio u bunar a odlučio ponovno štediti za hadž. Allah ga obilato nagradio. Inšallah uskoro pio Zemzem vodu sa vrela u Meki.

Zemlja gradnje : BURKİNA FASO

Grad: ZORGHO

Broj kuća: 107

Broj stanovnika: 647

Dubina bušotine : 52,5 metara

Veliko hvala IHH organizaciji. Molimo Allaha da primi ovo vakif djelo od donatora. Projekat izgradnje bunara traje tokom cijele godine. Do sad smo izgradili 105 bunara u Africi. Svaki bunar bio je vrijednosti 4,.500 dolara. IHH je korigovala cijenu bunra za 2019. godinu. Ona iznosi 3.500 eura. Možete uplatit iznos jednog cijelog bunara a možete i shodno mogućnositma - koliko možete. U tom slučaju sredstva idu u zajednički bunar. Uplate za bunar se vrše na naš žiro račun : TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d U KM. VALUTI: 186-000-1053170055 DEVIZNI: SWIFT code :TZBBBA22 IBAN: BA391860001653170151 Primalac: udruženje Solidarnost. Svrha : „BUNAR Adresa udruženja je: Jablanska 24

Izvještaj: Ramazan 2022

Humanitarna akcija Ramazan 2022 je do sad najuspješnija humanitarna akcija. Prikupljali smo novčana sredstva za pakete za 7 zemalja i...

Izgradnja bunara Africi - fotografije naša 4 bunara...

Ovih dana pristigle su fotografije od naša 4 bunara uplaćena u 2020. godini. Zemlja gradnje ovih bunara je Mali - Afrika. Projekat...

Pomoć migrantima – Bihać (FOTO/VIDEO)

Udruženje Solidarnost pomaže migrante balkanske rute od 2015 godine. Prvi smo bili u posjeti migrantima u Beogradu – Srbija. Odvezli smo...

Paketi hrane Jemen (FOTO)

Sredstva za pakete uplaćena su u novembru i decembru 2020. godine sa ukupnim iznosom od: 6.210 eura. Podršku narodu Jemena otpočeli smo...