Prikupili smo novčana sredstva za 54 kurban krave i 4 ovce ili 382 kurban.

Humanitarna akcija „Kurban 2017“, je trajala skoro mjesec dana.

Pravilo našeg Udruženja je, da se sredstva šalju u IHH organizaciju deset dana pred Bajram da bi pomenuta organizacija na vrijeme, mogla odraditi sve aktivnosti oko kupovine, klanja i podjele kurbana .

Nažalost,i ove godine smo imali problema oko prispjeća donacija za kurbane kao i nepotpunost iznosa za danacije kurbana.

Molimo donatore da ubuduće znatno ranije, prate našu web i fb. stranicu i da uplate vrše ranije, a ne pred sam kraj akcije.

Poseban problem je sa donacijama iz inozemstva koje putuju po nekoliko dana. Banka uzima velike provizije (postoji i posrednička banka) i dešava se da donacija za kurban bude nepotpuna, iako smo naglasili da se svi troškovi snose od strane donatora.

Žao nam je što su neki donatori zvali naknadno a akcija je već bila okončana.

Molimo uzvišenog Allaha da primi vaše kurbane.

Veliko hvala na povjerenju.

Po okončanju aktivnosti očekujemo fotografije podjele naših kurbana.

 

Ove godine uplaćeno je sredstava za 54 kurban krave i 4 ovce.

Zemlja

Ukupan iznos sredstva poslatih u eurima

Total  

Somalija

15.293,5 

39

krava

Sirija

1.799,7

1

krava

Gaza

1.099,8

3

ovce

Mijanmar

5.772

8

krava

Jemen

5.701 

6

krava ( 42. ovce)

Total:

29.666,00

 
     
     
     
     

LISTA OSOBA, DONATORA KURBANA

Crvenim slovima su obilježeni donatori sa nepotpunom uplatom kurbana. Molimo doplatu radi ispravnosti kurbana

SOMALIJA

AD. ALAGIĆ

AD. I Z. OMERBEGOVIĆ

AD. HERIĆ

AD. MUSLIĆ

AD. HALILAGIĆ

AD. I EL. BRADARIĆ

AD. MESTAN

AD. MURTIĆ

AD. MURTIĆ

AD. MURTIĆ

AD. MUSIĆ

AIDA AVDIBAŠIĆ

AI. AVDIBAŠIĆ

AI. AVDIBAŠIĆ

AI. KAPO

AI.MAHIĆ

AL. KARAMUJIĆ

AL. SARHATLIĆ

AL. ISIĆ

AL. BULJUBAŠIĆ

AL. SELIMOVIĆ

AM. I M.A POLUTAK

A. I M. POLUTAK

AM. ZEKIĆ

AM.KAMBEROVIĆ

AM. BEGANOVIĆ

AM. BEGANVIĆ

AM. KOVAČ

AM. BEHREMOVIĆ

AM. PRIČIĆ NUHIĆ

AM. ABAZOVIĆ

AM. ABAZOVIĆ

AN. MAHMUTSPAHIĆ

AN. MAMELEDŽIJA

AN. MASLO

AR. RIBIĆ

AR. MUJO

A. MOHAMED

AS. I BE. DERVIŠEVIĆ

AS. SKROBO

BE. DERVIŠEVIĆ

BE. I FE. JAMAKOVIĆ

BE. VEHAB

ĆA. BRKIĆ

ĆA. BRKIĆ

ĆA.MEŠKOVIĆ

D.E

DE. I DŽANANOVIĆ

DE. DENIĆ

DE. TUTMIĆ

DŽ. I EM. RUŽNIĆ

DŽE. KARGIĆ

DŽE. HARBAŠ

DŽE. MENKOVIĆ

ĐU. ALAGIĆ

ED. MAHMUTSPAHIĆ

ED. PAŠOVIĆ / NEODSTAJE 12 KM / INO UPLATA ,

ED. ŽERIĆ

ED.ŽERIĆ

ED. ŽERIĆ

ED. DURANOVIĆ

ED. SULJKANOVIĆ

ED. SULJKANOVIĆ

ED. SULJKANOVIĆ

ED. OTANOVIĆ

EL.BOTONIĆ

EL. REKANOVIĆ

EL. DIZDAREVIĆ

EL. LIHA

EL. OMERDIĆ

EL. I AN. RUŽNIĆ

EM. BAJRAKTAREVIĆ

EM. HUSEJNAGIĆ

EM. KARALIĆ / DURAKVOIĆ

EM. LAKIĆ

EM. LAKIĆ

EM. HADŽIĆ

EM. MUSLIĆ

EN. MEHIĆ

EN.BIHORAC

EN. HODŽIĆ

EN. DURANOVIĆ

EN. BULJUBAŠIĆ

EN. LUKOVIĆ

EN. LUKOVIĆ

EN. LUKOVIĆ

EN. MUSLIĆ

EN. MUSLIĆ

ER. HAMZIĆ

ES. ISIĆ/ GO. ISIĆ

ES. DURANNOVIĆ

FA. DURAKOVIĆ

FA. KURTOVIĆ

FA. DURAKOVIĆ

FA. HASANOVIĆ

FA. HENIĆ / NEDOSTAJE 10 KM - MOLIMO NAMIRITI DUG

FA. SADIKOVIĆ

FA. SAHNIĆ

FE. I HA. STRIKA

FE. I HA. STRIKA

FE. I HA. STRIKA

FE. I HA.STRIKA

FI. ALIHODŽA

FI. ALIHODŽA

FI.DIZDAREVIĆ

HA. KLEMPIĆ

HA. ĆOSIĆ

HA. IBRAHIMOVIĆ

HA. ĆOSIĆ

HA. ĆOSIĆ

HA. KRKIĆ

HA. LONDŽA

HA. NUHANOVIĆ

HA. SADIKOVIĆ

HA. ČAJLAK

HA. ALIJAŠEVIĆ

HA. ALIJAŠEVIĆ

HA ALIJAŠEVIĆ

HA. HALILOVIĆ

H. DENIĆ

H. SPAHIĆ

HU. MHMUTSPAHIĆ

HU. RAMIĆ

HU.DINO

I. DŽEHVEROVIĆ TRIČIĆ

IN KESKIN

IN. KESKIN

IR. DEDIĆ

IS. I HI. JODANOVIĆ

JA. MEHINOVIĆ

JA. EKINOVIĆ

JA. HADŽIĆ

JA. MUJIĆ

KE. BAJRAMI

KE. MEĆAN

KE. HALILOVIĆ

KE. I J. KURTOVIĆ

KE. MUSTAFIĆ

KE. KARALIĆ

L. ĆATOVIĆ / 10 KM NEDOSTAJALO POTREBNA DOPLATA

LE. BRKIĆ

LE. ŽUNIĆ

LU. ČUŠEVIĆ ALISIĆ

M. ŠABOTIĆ

M. ŠABOTIĆ

ME. KOŠTIĆ MAŠIĆ

ME. KOŠTIĆ MAŠIĆ

ME. KOŠTIĆ MAŠIĆ

ME. KOŠTIĆ MAŠIĆ

ME. ŠABANOVIĆ

ME. DRAGANOVIĆ

ME. PUŠKAR

ME. PEČENKOVIĆ

MI. SARAČEVIĆ

MI. NURUDINOVIĆ

MI. ČIZMIĆ

MI. DIZDAREVIĆ ABDIĆ

MI. DIZDAREVIĆ ABDIĆ

MI. BAJRAMOVIĆ

MI. BAJRAMOVIĆ

MI. BAJRAMOVIĆ

MI. BAJRAMOVIĆ

MI. BAJRAMOVIĆ

MI. BEHREMOVIĆ

MI. KENDIĆ

MI. KENDIĆ

MI. KENDIĆ

MI. KENDIĆ

MI. KENDIĆ

MI. BUNIĆ

MI. ČENGIĆ

MU. SEDIĆ KAPETAN

M. ADILOVIĆ

M. ADILOVIĆ

MU. SIVRO

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. KURIĆ

M. TALIĆ

M. I R. TRNJANJN

M. I R. TRNJANJN

MU. ALIOMEROVIĆ

MU. ČIKARIĆ

MU. ZLOTROG

MU. SPAHIĆ

NA. SPAHIĆ KOJEVIĆ

NA. HODŽIĆ

NE. BAJRAMOVIĆ

NE. JAHIĆ

NE. JAHIĆ

NE. DURMIĆ

NEPOZNAT UPLATIOC ( UPLAĆENO 11.08.2017.)

NE. HUSKIĆ

NE. BAJRAMOVIĆ

NE. BRKIĆ

NI. GANIBEGOOVIĆ

NU. MAHMUTSPAHIĆ

OM. MUJKANOVIĆ

OS. JUSIĆ

RA. BUNIĆ

RA. DURANOVIĆ

RE. I AL. HADŽIĆ

SA. BOŠNJAK

SA. BOTONJIĆ

SA. DŽELALGIĆ

SA. DŽELALGIĆ

SA. MAHMUTOVIĆ

SA. MAHMUTOVIĆ

SA. BRAKIĆ

S. MUJKANOVIĆ

SA. KURTOVIĆ

SA. KURTOVIĆ

SA. GORINJAC

SA. DENIĆ

S. MERDANIĆ

SANEL JUSIĆ

SA. ŽEHVEROVIĆ

SA. KLJUČANIN / NEDOSTAJE 10 KM -MOLIMO DOPLATU

SA. MAROVIĆ

SA. MUSLIMOVIĆ

SA. TULIĆ

SA. TULIĆ

SA. BRLJEVIĆ

SA. KAPO

SA. NUHANOVIĆ

SE. KARALIĆ

SE. HEĆIMOBVIĆ

SE. NUHANOVIĆ

SE. RAMIĆ

SE. ĐOZIĆ

SE. ŠKRIJELJ

SE. HALILOVIĆ

SE. BAJRAMOVIĆ

SE. ĆORALIĆ

SE. GAŠI

SE. HUSEINAGIĆ

SE. MUJIĆ

SE. MUJIĆ

SE.MUJIĆ

SE. SPAHIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SL. KUKO

SU. EJUP

SU. EJUP

SU. BAJRAMOVIĆ

SU. MUSIĆ

SU. – S. MAHMUTSPAHIĆ

SU. DURAKOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HALILOVIĆ

SU. HINOVIĆ

VE. KRAJNIĆ

VE. KRAJNIĆ

VE. DŽEVAD

ZE. ALUKIĆ DELIĆ

ZE. KAPIĆ

ZI. I AD. AŠIĆ

ZI. I AD AŠIĆ

ZI.MUJAGIĆ

ZU. SIFAR

ZU. ABDIĆ

ZU. ABDIĆ

GAZA

1.

A. KARAMUJIĆ

2.

M. JAPIĆ

3.

S. HUSKIĆ

SIRIJA

1.

AL. KARAMUJIĆ

2.

AL. I FA. LISIĆ

3.

ED. VEHABOVIĆ

4.

EM. BAJRAMOVIĆ

5.

EM. BAJRAMOVIĆ

6.

EM. BAJRAMOVIĆ

7.

MI. I ME. KURBEGOVIĆ

8.

NE. SMAJLOVIĆ

MIJANMAR

1.

AD. OSMANBEGOVIĆ

2.

AL. TATER

3.

A. KARAMUJIĆ

4.

A. I F. LISĆ

5.

A. I M. POLUTAK

6.

A. ĐEDOVIĆ MEHČIĆ

7.

A. PEHADŽIĆ

8.

AS. ORAŠČANIN

9.

AV. MEHMEDOVIĆ

10.

AZ. MUJIĆ

11.

AZ. PEĆO

12.

DŽ. I SA. BRANKOVIĆ

13.

DŽ. VEJZOVIĆ

14.

DŽE. BALIĆ

15.

ED. I Š. MUSIĆ

16.

EH. MAHMIĆ

17.

E. ISLAMOVIĆ

18.

E. BAJRAMOVIĆ

19.

E. JOGIĆ

20.

E. HUSEINOVIĆ

21.

F.KURTOVIĆ

22.

F. SADIKOVIĆ

23.

HA. OSMANBAŠIĆ

24

HA.OSMANBAŠIĆ

25.

H. ORAŠČANIN

26.

H. ORAŠČANIN

27.

H. HALILOVIĆ

28.

HU. DINO

29.

IN. KESKIN

30.

JA. HASIĆ

31.

JA. METHADŽOVIĆ

32.

KA. DOO

33.

KA. DOO

34

KA. DOO

35

KA. ADILOVIĆ

36.

KE. BAJRAMI

37.

KE. SULJEVIĆ

38.

MA. SUVALIĆ

39.

ME. HADŽIPAŠIĆ

40.

MI. HODŽIĆ

41.

MI. BUNIĆ

42.

MU. JAHIĆ

43.

MU. YILDIZ

44.

NE. BRKIĆ

45.

NE. MRSIĆ

46.

R. BUNIĆ

47.

SA. MUSIĆ

48.

S. JUSIĆ

49.

SE. HODŽIĆ

50.

SE. RAMIĆ

51.

SE. HUSEINAGIĆ

52.

SE. BALIĆ

53.

SE. BALIĆ

54.

SU. ORLIĆ

55.

ŠE. I MI. SEFIĆ

56.

ZU. KADIĆ

JEMEN

1.

AD. MULALIĆ

2.

AJ. I EL. PIRALIĆ

3.

AL. KARAMUJIĆ

4.

AM. MEŠIĆ

5.

AZ.KAPIDŽIĆ

7.

DŽ. MUJEZIN

8.

DŽE. BRKIĆ

9.

ED. BARUČIĆ

10.

ED. HADŽIMUSIĆ

11.

EH. BALIJA

12.

EL. MEMIĆ

13.

EN. MILISIĆ

14.

ED. IBIŠEVIĆ

15.

FA. KADIĆ

HA. KAHRIĆ

16.

IB. KOVAČEVIĆ

17.

IN. KESKIN

18.

IN. KESKIN

19.

IR. PIRALIĆ

20

IS. I HI. JODANOVIĆ

21.

JA. HADŽIĆ

22.

JA. MUJIĆ

24.

KA. DOO

25.

KA. DOO

26.

KA. DOO

27.

KE. HUJIĆ

28.

KE. BOŠNJAK

KE. ČAVKIĆ

29.

MA. ŽERIĆ

30.

ME. ŠABOTIĆ

31.

ME. ŠABOTIĆ

32.

MU. I BA. GIBOVIĆ

33.

NA. HODŽIĆ

34.

M. ODOBAŠIĆ

36.

SE.I JA. ĆORAGIĆ

37.

SE. BEHRIĆ

38.

SE. ŽERIĆ

39.

SE. ASIĆ / TALIĆ

40.

SE. PAŠALIĆ

41.

SE. PAŠALIĆ

ŠE. ODOBAŠIĆ

42.

VE. KRAJNIĆ

Izvještaj: Ramazan 2022

Humanitarna akcija Ramazan 2022 je do sad najuspješnija humanitarna akcija. Prikupljali smo novčana sredstva za pakete za 7 zemalja i...

Izgradnja bunara Africi - fotografije naša 4 bunara...

Ovih dana pristigle su fotografije od naša 4 bunara uplaćena u 2020. godini. Zemlja gradnje ovih bunara je Mali - Afrika. Projekat...

Pomoć migrantima – Bihać (FOTO/VIDEO)

Udruženje Solidarnost pomaže migrante balkanske rute od 2015 godine. Prvi smo bili u posjeti migrantima u Beogradu – Srbija. Odvezli smo...

Paketi hrane Jemen (FOTO)

Sredstva za pakete uplaćena su u novembru i decembru 2020. godine sa ukupnim iznosom od: 6.210 eura. Podršku narodu Jemena otpočeli smo...