Teška ekonomska situacija u društvu pogodila je mnoge porodice  posebno  one koje imaju više djece polaznika u školu ili na studije.

Svjedoci smo da mnoga djeca idu u školu i nemaju novčana sredstva za ishranu tokom nastave.

Projekat se pokazao opravdanim i potrebnim a pokrenut je 2014. godine.

Projekat realiziramo u suradnji sa rukovdstvom škole (pedagod, direktor, nastavno osoblje), koje  nam dostavlja listu učenika  u stanju potrebe. Isti obavještavaju učenika da je u prilici u kuhinji podići besplatan sendvič. Udruženje „Solidarnost“ na osnvu liste učenika uplaćuje sendviče za učenike tokom jednog, više mjeseci ili cijelo polugodište.

Koliko ćemo učenika obuhvatiti ovim projektom, mjesečnom ishranom ili tokom cijele godine ovisi o Vašim donacijama.

Kako pomoći?

  1. Možete donirati sredstva za ishranu jednog učenika u iznosu od 11 KM mjesečno (sendvič od 0,5 KM)
  2. Možete donirati novčana sredstva u iznosu od 22 KM (sendvič od 1 KM)
  3. Za pola godine (septembar/decembar) ishrana učenika košta  88 ili 44 KM.
  4. Za drugo poligodište (februar/ juni) ishrana učenika košta 100 ili 50 KM.

Do sad smo obezbjedili sendviče za učenike u tri Bihaćke osnovne škole,  jednu srednju školu, te ishranu za nekoliko učenika u Zenici i B. Krupi.