Kurban program/ projekat koji sprovodimo u određenom periodu godine

Projekat u pravilu traje mjesec dana i završavamo ga deset dana pred kurban bajram,  da bi tim IHH organizacije (www.ihh.org.tr), koja je i nosilac projekta, mogao na vrijeme izvršiti kupovinu, klanje i podjelu kurbana.

Stoga nas obavezno pratite mnogo ranije i vršite uplate, ne čekajući zadnje dane, što je bila do

sadašnja praksa i nama otežavalo rad. VAŽNO: Kurban pojekat se za tekuću kalendarsku godinu kao i ramazan program objavljujemo u rubrici: „Trenutni projekti“, a možete ga pogledati OVDJE

Projekat  je sa stalnom tendencijom rasta priliva donacija.

Svake godine udruženje Solidarnost  u  suradnji sa IHH organizacijom iz Turske, omogućuje našim građanima da svoje kurbane daruju onima kojima je to najpotrebnije: Somalija, Sirija, Gaza, Mijanmar .... ( RUBRIKA  TRENUTNI PROJEKTI)

 „Ihh“  i ovaj projekat vrši u preko 100 zemalja svijeta na pet kontinenata.

Navedena organizacija  je izvršioc kupovine, klanja i podjele kurbana u skladu sa šerijatskim propisima.

 U ovim slučajevima cijeli kurban se dijeli.

Kurbani su cijena jedne ovce ali se  najčešće spajaju u 7 kurbana i kupuje  se  krava gdje je to moguće i  ako bude više uplata.

 Cijene Kurbana nisu iste i formiraju se u suradnji sa lokalnim partnerskim udruženjima navedenih zemalja.

Naziv zemlje/ Godina ativnosti

KURBAN 2012

 KURBAN 2013

 KURBAN 2014

KURBAN 2015.

 KURBAN

2016.

SOMALIJA

14  ovaca

19 krava

36 krava

40

-

SIRIJA

6   ovaca

 2 krave

1

17

28 ovaca

GAZA

nije bila akcija

1 ovca

1

1

  1. krava

MIJANMAR

nije bila akcija

nije bila akcija

2

6

-

KAŠMIR

-

-

-

-

16 krava

TOTAL:

20  ovaca

22.  krave i 1. ovca

40  krava

47 krava i 17 ovaca

17. krava i 28 ovaca

Po okončanju akcije,  objavljujemo izvještaj o uspjehu akcije, sa listom osoba koji su donatori jednog ili više kurbana , poštujući diskreciju isith ne objavljujući potpuno ime i prezime. (vidjeti u  rubrici  izvještaji pomenutu akciju)

U cijenu kurbana je uračunata provizija koju će banka uzeti prilikom slanja .

Pored  toga posredstvom IHH obezbjeđujemo kurbane za ugrožene porodice u Bosni.